Mevzuat

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRK TİCARET KANUNU


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nca tacir sayılan kişiler ile ÇHC mümessiller arasında bahse konu iş ve işlemler için uygulanacak mevzuat hükümleri, verilecek teknik ve lojistik destek işlemin türüne göre değişiklik göstermektedir.

 

Genel olarak, ihracat rejimine değinmek gerekirse; İhracat Rejimi Kararı ve buna istinaden yayımlanan İhracat Yönetmeliği, Tebliğler ve ilgili kuruluşlara verilen talimatlar, ihracat mevzuatımızı düzenleyen hükümlerin en önemli kısmını ihtiva etmektedir.  Tebliğler, ilgili sektöre göre kota güncellemesi, fiyat belirlenmesi gibi hususlarda şirketin ilgili departmanı tarafından periyodik olarak denetlenmeli ve şirket bu hususlarda hukuki destek almalıdır.

 

Bunun yanı sıra, Yurtdışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi, Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi, Yurtdışı Lojistik Merkezlerin Denetlenmesi gibi farklı konularda Bakanlık kararları da yayımlanmaktadır.

 

Mer’i ihracat rejimi mevzuatının en üst normunu oluşturan İhracat Rejimi Kararı, ihracatta yetkili mercii Ekonomi Bakanlığı (Eski adıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı) olarak tayin ederken, ihracatta liberal bir rejim öngörmüştür.

İhracat Rejimi Kararı’na istinaden çıkartılan İhracat Rejimi Tebliğinde “Konsinye İhracat” , “Kayda Bağlı İhracat” gibi özellik arz eden ihracat türleri tanımlanmış, ihracat işleminin gerçekleştirilebilmesi için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yerine getirilmesi gereken işlemler açıklığa kavuşturulmuştur.

 

İki ülke arasında ekonomik ilişkilileri güçlendirmek amacıyla oluşturulan Karma Ekonomik Komisyon, Çin Halk Cumhuriyeti’nin serbest piyasa ekonomisine geçme tasarruflarıyla birlikte yeniden şekillenmeye başlamış ve ülkemiz ile ÇHC arasındaki karşılıklı anlaşmalar etkinlik kazanmıştır. 


Mevzuat İndir